Επικοινωνία

Kritikos Gallery & Restaurants
Ουρανούπολη, Χαλκιδική

Τηλ. +30.23770.71222
Fax. +30.23770.71642

Αγορανομικός Υπεύθυνος : Ι.Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Kritikos Gallery & Restaurants
Βενιζέλου 5Β
Πανόραμα, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 332810

Προσωπικές Πληροφορίες